نحوه ثبت سفارش

در هنگام انتخاب محصولات دقت نظر داشته باشید که یک سری از محصولات امکان ارسال فوری را نداشته و جهت انتخاب آنها باید بازه زمانی لازم جهت سفارش را در نظر بگیرید.

محصولات دارای ابعاد بیش از 70 در 70 سانتی متر یا با وزن بیش از 5 کیلوگرم را قبل از سفارش جهت نحوه ارسال با مدیر سایت هماهنگی لازم را انجام فرمایید.